top of page

MIŠLJENJE FILMA
PENSARE IL FILM

Nedelja/Domenica, 10. 10. 2021
10.00–13.00

Letošnja delavnica Prvih Poletov za mlade – ki bo potekala v nedeljo, 10. oktobra, ob 10.00 na Mostovni v Novi Gorici – bo namenjena mišljenju filma. Mladi udeleženci se bodo ob pomoči mentorjev – skupine filmskih navdušencev, ki gradijo program Prvih Poletov – potopili v pet skrbno izbranih kratkih filmov, ki si jih bodo skupaj ogledali, poglobili v njihovo vsebinsko in oblikovno plat, spoznali elemente, ki te filme gradijo in jih delajo to, kar so. Predvsem pa bodo o vsem tem tudi govorili. Menimo namreč, da filmi niso namenjeni samo ogledu, temveč tudi premisleku. Ob poplavi avdio-vizualnega materiala, ki močno zaznamuje naša življenja, je premislek tega materiala ključen in nam pomaga razumeti, kakšen vpliv ima naše neposredno okolje na naše vsakdanje življenje.

Udeleženci si bodo torej ogledali pet filmov, ki so nastali na različnih filmskih delavnicah in so na takšen ali drugačen način povezani z letošnjo krovno temo Prvih Poletov – gozdom – ter poskušali razumeti, kakšne so možnosti reprezentacije gozda skozi filmski medij. Predvsem pa bomo poskušali vzpostaviti dialog s tem ekosistemom in vsemi bitji, ki ga sestavljajo. Udeleženci pa se bodo morali tudi v kožo programerjev filmskega festivala, saj bodo morali skupaj izbrati en film, ki jih je najbolj navdušil, in ki ga bomo kasneje pred zbrano publiko predvajali v sklopu nedeljskega družinskega programa na Mostovni.

Delavnica je namenjena mladim med 12. in 15. letom starosti.

Obvezna predhodna prijava na: nagrada.darko.bratina@gmail.com

Toplo vabljeni!

Quest’anno, il laboratorio dei Primi Voli ideato per ragazze/i che si svolgerà domenica 10 ottobre a partire dalle 10.00 al Mostovna di Nova Gorica, sarà dedicato al pensiero sul film. Sotto la guida di un gruppo di entusiasti cinefili, che organizzano il programma Primi voli, i giovani partecipanti si immergeranno in cinque cortometraggi scelti con cura, li guarderanno insieme, approfondiranno le loro dimensioni contenutistiche e formali, conosceranno gli elementi che costituiscono questi film e che li rendono quello che sono. Ma soprattutto parleranno di tutto questo. Crediamo infatti che i film non siano fatti solo per essere guardati, ma anche per rifletterci su. Nelle nostre vite, ormai inondate di materiale audio-visivo, riflettere su questo tipo di informazioni diventa fondamentale poiché ci aiuta a comprendere come l’ambiente che ci circonda influenzi la nostra vita quotidiana.

I partecipanti vedranno cinque film creati nell’ambito di diversi laboratori cinematografici e legati, in un modo o nell’altro, al tema dei Primi Voli di quest’anno – il bosco –, cercheranno quindi di capire in quali modi si può (rap)presentare il bosco per mezzo di un film. Ma soprattutto cercheremo di instaurare un dialogo con questo ecosistema e con tutti gli esseri che lo compongono. I partecipanti dovranno infine assumere il ruolo di organizzatori di un festival cinematografico scegliendo assieme un cortometraggio – quello che li ha emozionati di più –, che verrà poi proiettato la domenica all’interno del ciclo di film per tutta la famiglia a Mostovna.

 

Il laboratorio è dedicato a ragazze/i tra i 12 e i 15 anni.

Iscrizione obbligatoria all’indirizzo: nagrada.darko.bratina@gmail.com.

Vi aspettiamo!

bottom of page